IMSI-MSOME

W cenniku widzę, że w Państwa klinice wykonywany jest zabieg IMSI z mikroiniekcją pod dużym powiększeniem. Na stronach internetowych znalazłam informacje, że sa dwa rodzaje IMSI: 1.) W metodzie tej oceniano jedynie obecność wakuoli obecnych w główce plemnika; 2.) IMSI-MSOME pozwalający na analizę morfologiczną plemnika przeprowadzaną w czasie rzeczywistym, pod dużym powiększeniem, polegająca na badaniu struktur morfologicznych główki ruchomego plemnika. W MSOME dokonuje się oceny sześciu organelli komórkowych plemnika: akrosomu, jądra, regionu zaakrosomalnego, szyjki, mitochondriów, ogona.

Czy powyższa klasyfikacja jest poprawna i która z wersj jest wykonywana w Novum?

MSOME (ang. Motile Sperm Organelle Morphology Examination) to badanie budowy organelli plemnika w ruchu, a IMSI (ang. Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) to wstrzyknięcie uprzednio zbadanego sposobem MSOME plemnika; nie ma więc IMSI bez uprzedniego zrobienia MSOME.

Metoda ta została wprowadzona przez B. Bartoove’a w 2001roku. Polega na przeżyciowej obserwacji morfologii plemnika w powiększeniu optycznym 1000 razy (6600 cyfrowe) z zastosowaniem optyki Normarsk’ego, w celu oceny plemnika przed wstrzyknięciem do komórki jajowej. Może być wskazane w przypadkach:

* powtarzających się niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodka po ICSI,

* poronieniach po ICSI, po wykluczeniu innych przyczyn,

* braku blastocyst lub niskiego odsetka blastocyst w przedłużonej hodowli in vitro,

* niepłodności męskiej w połączeniu w niskim odsetkiem prawidłowych plemników.

Według zaleceń Bartoove’a ocenie podlegać powinny organelle, które Pani wymieniła: akrosom, jądro, region zaakrosomalny, wstawka, mitochondria, witka i to wszystko jest wykonywane podczas IMSI w nOvum, z zastrzeżeniem, że ocena mitochondriów nawet pod tak dużym powiększeniem, przyżyciowo i w czasie ruchu plemnika jest w praktyce bardzo trudna, jeśli wręcz niemożliwa. Inne organelle poddają się ocenie, ale najważniejszą częścią plemnika, na której skupia się twórca metody prof. Bartoove we wszystkich doniesieniach naukowych, jest główka plemnika, a w szczególności jej część zawierająca jądro komórkowe. Prawidłowy plemnik powinien mieć następujące wymiary: długość główki – 4,75 (+/- 0,28) μm , szerokość główki – 3,28 (+/- 0,20) μm, brak innych nieprawidłowości dotyczących innych struktur plemnika. W okolicy jądrowej główki plemnika nie powinno być więcej niż jednej wakuoli o wielkości poniżej 0.78±0.18 μm, zajmującej poniżej 4% powierzchni jądra. Od obecności wakuoli w okolicy jądrowej główki plemnika, które według Bartoove’a mają świadczyć o fragmentacji DNA, zależeć ma prawidłowy rozwój zarodka i szansa na prawidłowy rozwój ciąży. W ostatnim czasie pojawiło się kilka prac potwierdzających tę teorię, jednak nie wszyscy zgadzają się z wielkością powierzchni wakuoli, która ma negatywnie wpływać na rozwój zarodka, Według Bartoove’a źle rokuje sumaryczna powierzchnia wakuoli powyżej 4% całej powierzchni jądra, według innych badaczy dopiero duże wakuole (LNV, ang. large nuclear vacuoles), o wielkości powyżej 50 % powierzchni jądrowej główki, rokują niekorzystnie. Według nich, niektóre wakuole w rejonie akrosomu (obszar tuż przed jądrem komórkowym) mają raczej związek z jego aktywacją , która zachodzi przed zapłodnieniem i należy je uznać za fizjologiczne.

W nOvum nie wykonujemy natomiast rutynowo samego badania nasienia MSOME. Badanie jest drogie, bardzo czasochłonne oraz jak dotychczas nie znalazło się w zaleceniach WHO dotyczących standaryzowanego badania nasienia i w związku z tym nie ma ustalonych norm. Podawane przy badaniu normy są ustalane przez samych wykonawców. Nie ma kontroli jakości wykonywanych badań. Badanie takie możemy wykonać jedynie na wyraźne życzenie pacjenta po poinformowaniu go o tych ograniczeniach.

Embriolog nOvum

Powrót do forum