IMSI z użyciem mrożonego nasienia i kriokonserwowanych komórek jajowych

Witam, mam pytanie odnośnie do procedury IMSI w przypadku, gdy dysponuje się mrożonymi oocytami i nasieniem. Jaka jest kolejność rozmrażania? Czy przy np. równoczesnym rozmrożeniu oocytów i nasienia, a w przypadku stwierdzenia złej jakości nasienia jest jeszcze czas na rozmrożenie nastepnej partii? Czy rozmrożone oocyty i nasienie można ponownie poddać procesowi kriokonserwacji, jeżeli nie zostaną wykorzystane? Czy w przypadku nasienia o parametrach A-0%, B-0%, C-3%, D-97% i braku plemników o prawidłowej budowie morfologicznej można zaryzykować jego użycie, czy lepiej zdecydować się na dawstwo?

Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem zamrożonych komórek jajowych i plemników rutynowo rozpoczynamy od rozmrożenia oocytów. Następnie embriolog pod mikroskopem ocenia, które z komórek przeżyły proces rozmrażania i te kwalifikuje do zapłodnienia. W inkubatorze (cieplarce), w którym panują zbliżone warunki do warunków fizjologicznych dróg rodnych kobiety (odpowiednia temperatura, stężenie gazów, wilgotność), komórki jajowe minimum 2 godziny oczekują na zapłodnienie. W tym czasie embriolog rozmraża i preparuje kolejne porcje nasienia – w przypadku, gdy uzna, że rozmrożona porcja nasienia nie zawiera ruchomych plemników, sięga po następną. W Pani szczególnym przypadku można odwrócić tę kolejność, tzn. najpierw rozmrozić nasienie, sprawdzić czy znajdą się prawidłowe i ruchome plemnikii dopiero wtedy rozmrozić komórki jajowe. Plemniki mogą dłużej poczekać na użycie ich do zapłodnienia po rozmrożeniu. Rozmrożone komórki jajowe i nasienie można poddać ponownemu procesowi kriokonserwacji, należy jednak pamiętać, że gamety, a w szczególności komórki jajowe, gorzej niż zarodki tolerują proces ich zamrażania i rozmrażania, więc podwójne mrożenie mogłoby znacznie osłabić ich żywotność i zdolność do zapłodnienia. Do procedury IMSI embriolog wyszukuje ruchome plemniki, w przypadku ich braku lub przy bardzo ograniczonej ruchliwości może umieścić w specjalnym medium aktywującym nieruchome plemniki i w ten sposób jest w stanie stwierdzić, które z nich żyją i mogą zostać użyte do zapłodnienia komórek jajowych. Duże powiększenie stosowane w mikroskopie używanym do IMSI pozwala dokładnie określić budowę pojedynczych plemników i wybrać do zapłodnienia te o morfologii najbardziej zbliżonej do prawidłowej. Jeśli w rutynowym badaniu nasienia nie stwierdzono żadnych plemników o prawidłowej budowie, to szansa na prawidłowe zapłodnienie jest znacznie mniejsza, choć nie jest kompletnie wykluczona. Wszystko zależy od tego jakiego rodzaju są to nieprawidłowości.

Na wszelki wypadek, biorąc pod uwagę ilość zamrożonych komórek jajowych, którymi Państwo dysponujecie, możecie Państwo podjąć próbę zapłodnienia części z nich nasieniem męża, jeśli się nie powiedzie, wtedy rozważyć zapłodnienie pozostałych nasieniem dawcy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum