Interpretacja stopnia czystości pochwy

Proszę o interpretację stopnia czystości pochwy: Leukocyty 0-1-2 wpw Nabłonki 1-2-3 wpw flora bakteryjna ziarniaki Gramm-dodatnie - ziarniaki Gramm-ujemne - pałeczki Gramm-dodatnie +++ paleczki Gramm-ujemne - Rzęsistek pochwowy nieobecny Drożdże - Grzyby - Pałeczki kwasu mlekowego ++ ph –

Informacja dotycząca stopnia czystości pochwy zapewne znajduje się na wyniku, który otrzymała Pani z laboratorium.Proszę przedstawić wynik lekarzowi, który zlecił wykonanie badania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum