Interpretacja wyników badania nasienia

Proszę o interpretację wyników badań mojego męża. Czy z takimi wynikami jest szansa na inseminacje pomyślną czy tylko ivf a jeżeli tak to czy takie badanie kwalifikuje nas do programu MZ ? Czy można jakimiś lekami poprawić parametry nasienia w naszym przypadku?

Objętość 5, 4 ml (>=1,5 ml ) Aglutynacja brak (min) Upłynnienie 45 min (=7,2) Liczba komórek okrągłych 0x 106/m L (=39 x 106/m L) Żywotność(test oezyna –nigrozyna) 39% (>=58%) Ruch postępowy (a+b) liczba badanych 37, 13%, , koncentracja (x 106/m L )= 8, 2 liczba w ejakulacie (x 106m L) =44, 2 Ruch niepostępowy (typ c) liczba badanych 25, 9 %, , koncentracja (x 10 6 / ml) =5,5 , liczba w ejakulacje (x 106/ml ) =29, 9 Nieruchome (typ d) l badanych =217, % =78 , koncentracja (x 106/m l ) =48, liczba w ejakulacie (x 106/ml)=259, 1 ALH amplituda bocznych wychyleń główki [µm] ogólnie =1, 9 Ruch postępowy wolny =0,4 Ruch postępowy szybki 1,9 , Ruch niepostępowy nie oceniono BCF liczba przemieszczeń główki plemnika z trajektorią średniego śladu [Hz] ogólnie 8, 4 r. niepostępowy nie oceniono r. postępowy wolny 1, 5 r. postępowy szybki 8, 4 VCL całkowita droga odbyta przez plemnik w jednostce czasu [µm/s] Ogólnie 46, 7 R. niepostępowy 3,4 r. postępowy wolny 13,00 r. postępowy szybki 50, 6 VSL droga przebyta przez plemnik ruchem prostoliniowym w jednostce czasu [µm/s] Ogólnie 24 r. niepostępowy0,7 r. postępowy wolny 5, 4 r. postępowy szybki 26, 4 VAP „wygładzona” droga przebyta przez plemnik w jednostce czasu [µm/s] Ogólnie 28,8 r. niepostępowy 1, 6 r. postępowy wolny 7, 8 r. postępowy szybki 31, 2 LIN_VSL/VCL[%] Ogólnie 51,3, r. niepostępowy21,9 r. postępowy wolny 41, 6 r. postępowy szybki 52,1 STR- VSL/VAP[%] Ogólnie 83% Ruch niepostępowy 46,1 r. postępowy wolny 69,6 r. postępowy szybki 84, 5 DANCEMAL – ALHXVCL/VSL Ogólnie3, 7 R niepostępowy nie oceniono r. postępowy wolny 0,9 r. postępowy szybki 3, 7 Klasyfikacja ogólna wg WHO Plemniki prawidłowe Ogólnie 4 % =4 Wartości referencyjne (%) ≥4 Plemniki nieprawidłowe Ogólnie 100 %= 96 Wady główki Ogólnie 98 , %=94 Wady wstawki Ogólnie 59, , %=57 Wady witki Ogólnie 10 , %= 10 Krople cytoplazmatyczne ogólnie 13(13%) Indeks teratozoospermii 1, 8 (

W kwestii parametrów nasienia, które może zostać użyte do inseminacji, rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu są następujące: „Zaleca się, aby zakwalifikować parę do inseminacji domacicznej liczba plemników o ruchu prawidłowym (ruch progresywny A+B) powinna być większa od 1 mln po przygotowaniu nasienia. Jeśli liczba plemników o ruchu prawidłowym jest mniejsza niż 1 mln odsetek ciąż wynosi poniżej 1% na cykl. Można również za graniczną wartość kwalifikującą do IUI przyjąć 5 mln/ml wszystkich ruchomych plemników. Zastosowanie samej oceny morfologii nasienia w przypadku kwalifikacji inseminacji domacicznej budzi kontrowersje. Szereg badań wskazuje na fakt, żemorfologia nasieniasama w sobie nie koreluje z szansą na ciąże również w przypadku inseminacji. Wartością graniczną jest tu 4% prawidłowych plemników wg kryteriów Krugera.” (źródło:http://rozrodczosc.pl/ptmr/index.php?page=inseminacja-domaciczna-id)

Wykaz szczegółowych kryteriów włączenia i wyłączenia z programu refundacyjnego znajduje się tu:http://invitro.gov.pl/ktomoze

Embriolog nOvum

Powrót do forum