Interpretacja wyniku AMH

Uprzejmie proszę o interpretację wyników badania AMH. Mój wynik to 3,29 ng/ml. Czy jest to dobry wynik, czy wskazuje on już na zespół policystycznych jajników?

AMH (hormon anty-Mülerowski) to substancja, którą produkują komórki ziarniste, otaczające drobne pęcherzyki zawierające niedojrzałe komórki jajowe. Badania naukowe potwierdzają silną zależność pomiędzy poziomem AMH w organizmie a liczbą pierwotnych pęcherzyków w jajnikach (tzw. rezerwa jajnikowa). Wysoki poziom AMH świadczy o dużej ilości pęcherzyków, niski o małej.

Poziom AMH powyżej 3,0 ng/ml może świadczyć o zespole policystycznych jajników (PCOS). Jednak dla potwierdzenia tej diagnozy, niezbędne jest wykonanie dodatkowych badań, przede wszystkim USG jajników oraz badań hormonalnych.

Embriolog nOvum

 

 

Powrót do forum