Interpretacja wyniku badania nasienia

Odebrałem wyniki i mam pytanie czy wynik jest ok., czy źle? U płynnie nie 10 objętość 3.10 pH7,90 koncentracja pplemników (mln/ml) 51,05 całkowita liczba plemników w ewakuację (mln) 158,26 ruch postepowy (PR)(%) 55,92 ruch calkowity (PR NP%) 59,21 brak ruchu (%) 40,79 plemniki żywe (%) 75 plemniki o prawidłowej budowie (%) 5 plemniki o nieprawidłowej budowie (%):95 niepr. Glowki (%) 95 niepr.przywieszki cytoplazmatcznej (%)0,00 plemniki ruchliwe z przyłączeniagranulka (%) 5

Parametry nasienia mieszczą się w graniach aktualnie obowiązujących norm.

Embriolog nOvum

Powrót do forum