Interpretacja wyniku badania nasienia

Mąż robił badania i nie wiem czy wyniki są dobre, bo wizytę mamy za 2 tygodnie. Ocena mikroskopowa: koncentracja 25 000 000\ml, całkowita liczba plemników 75 000 000, ruch postępowy 25%, ruch w miejscu 15%, ruch całkowity 40%, brak ruchu 60%, plemniki o budowie prawidłowej 8%, nieprawidłowe główki 72%, nieprawidłowe wstawki 16%, nieprawidłowe witki 2%, krople cytoplazmatyczne 2%, objętość 3ml, pH 7.6, upłynnienie 30 minut.

Koncentracja plemników w nasieniu Pani małżonka mieści się w granicach normy (>15 mln/ml; >39 mln w ejakulacie), podobnie jak odsetek wszystkich ruchomych plemników (>40%), nieco obniżony jest jedynie procent plemników o ruchu postępowym (>32%); pozostałe parametry bez odchyleń od wartości referencyjnych. Ten jeden nieznacznie obniżony parametr nie powinien mieć większego wpływu na zdolności do zapłodnienia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum