Interpretacja wyniku badania nasienia, czy mamy szansę na bycie rodzicami?

Proszę o ocenę wyniku badań mojego męża. Jesteśmy zaniepokojeni kilkoma punktami. Było to pierwsze badanie tego typu, czy mamy szansę na bycie rodzicami?

Upłynnienie 35 min;
Objętość 3,5 ml (1,5-6,0);
PH 7,4 (>=7,2);
Zabarwienie biało-szare;
Lepkość prawidłowa;
Aglutynacja ;
Koncentracja 21,0 mln/ml (>=15,0);
Całkowita ilość plemników w ejakulacie 73,5 (>=39,0);
Ruch postępowy 35% (>=32);
Ruch w miejscu 15%;
Ruch całkowity 50%;
Brak ruchu 50%;
Plemniki o budowie prawidłowej 1,0 ze strzałką w dół (>=4,0); Nieprawidłowe główki 76,0%;
Nieprawidłowe wstawki 18,0%;
Nieprawidłowe witki 1%;
Krople cytoplazmatyczne 4,0%;
Koncentracja komórek okrągłych 0,6 mln/ml

Poza parametrem opisującym morfologię plemników (na wyniku oznaczony strzałką w dół), wyniki badania mieszczą się w aktualnie obowiązujących normach (podane w nawiasach). Na podstawie małej ilości prawidłowych plemników nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Szanse na naturalną ciążę (po uwzględnieniu jedynie parametrów nasienia, bez informacji o Pani stanie zdrowia i ogólnej kondycji małżonka) istnieją.

Embriolog nOvum

Powrót do forum