Interpretacja wyniku histeroskopii

Miałam robioną histeroskopię zabiegową, usunięcie polipów i fragmentów endometrium. Odebrałam wynik badania histopatologicznego jest napisane: „jama-fragmenty błony śluzowej jamy macicy częściowo z cechami okresu rozrostu, częściowo z cechami przerostu prostego. Fragmenty mięśniówki gładkiej.” Proszę o interpretację wyniku, bardzo mnie to niepokoi, czy to jest zły wynik?

Interpretacja tego wyniku należy od lekarza, który wykonywał u Pani histeroskopię, ponieważ musi być oparta o tzw. dane kliniczne, czyli wskazania do zabiegu, objawy, obraz wnętrza macicy w histeroskopii itd. Proszę się nie denerwować, tylko udać do lekarza po wyjaśnienia i dalsze wskazówki dotyczące postępowania medycznego w Pani przypadku.

Embriolog nOvum

Powrót do forum