IVF; czy lepiej użyć nasienie „świeże” czy mrożone?

Podchodzimy z żoną do II in vitro. Mamy zamrożone nasienie i nie wiemy czy lepsze będzie świeże czy mrożone nasienie. Jeśli mrożone, to jak to się odbywa, kiedy rozmrażają i łączą z komórką?

Wiele zależy od wyjściowych parametrów nasienia przed mrożeniem i powodu, dla którego nasienie w ogóle zostało zamrożone. Mrożenie plemników zazwyczaj nieco obniża ich potencjał życiowy, jednak w większości wypadków ich użycie nie ma niekorzystnego wpływu na wyniki zapłodnienia komórek jajowych, a co za tym idzie na skuteczność całej terapii. Wydaje się nawet, że użycie plemników, które przeżyły mrożenie, wykazując prawidłowy ruch i budowę morfologiczną, jest swojego rodzaju selekcją tych najżywotniejszych. Niekiedy jednak, szczególnie wtedy, gdy wyjściowe wyniki są bardzo słabe, plemników jest bardzo mało i są bardzo słabo ruchliwe, konieczne może być użycie plemników niemrożonych. W przypadku użycia do zapłodnienia pozaustrojowego nasienia mrożonego, jest ono rozmrażane i odpowiednio preparowane po punkcji jajników pacjentki.

Embriolog nOvum

Powrót do forum