IVM – kiedy mąż ma oddać nasienie?

W którym dniu mojego cyklu mąż oddaje nasienie w przypadku IVM?

W przypadku procedury IVM, gdy w dniu punkcji jajników okaże się, że choć jedna z pobranych tego dnia komórek jajowych jest dojrzała, wówczas pacjent jest proszony o oddanie nasienia tego samego dnia. Jeśli nie pobrano żadnej dojrzałej komórki, pacjent proszony jest o przyjazd do przychodni i oddanie nasienia następnego dnia po punkcji jajników.

Embriolog nOvum

Powrót do forum