Jak choroba Hashimoto wpływa za zabieg in vitro?

Ostatnio zrobiłam wyniki badań krwi pod względem tarczycy. TSH = 2,360 uIU/ml (min. 0,270 max. 4,200); FT3 = 3,33 pg/ml (min. 2,00 max. 4,40); FT4 = 1,07 ng/ml (min. 0,93 max. 1,70); anty-TPO = 12,7 IU/ml (min. 0,0 max. 34,0); anty-TG = 291 IU/ml (min. 0,00 max. 115,0) i tu jest literka H. Lekarz kierujący na badanie powiedział że z wyników widać, że ma Pani Chorobę Hashimoto i kazał brać lek Euthyrox 25N 1,5tab./dzień i za 6-8 tygodni badanie krwi powtórzyć. Jak ta choroba wpływa za zabieg in vitro?

Kontrolowana i leczona choroba Hashimoto (autoimmunologiczna niedoczynność tarczycy) nie powinna mieć niekorzystnego wpływu na przebieg in vitro. Ważne żeby ją systematycznie kontrolować; nieleczona bowiem i źle kontrolowana może także skutkować niepowodzeniami implantacji zarodków bądź poronieniami. Trzeba a również pamiętać, że po zajściu w ciążę może być niezbędne zwiększenie dawki leków, dlatego bardzo istotne jest, aby być pod stałą kontrolą lekarza endokrynologa.

Embriolog nOvum

Powrót do forum