Jak często można robić scratching endometrium?

Jak często można robićscratchingendometrium?

Scratchingendometrium nie jest zabiegiem inwazyjnym, można go więc wykonywać ilekroć zaistnieje taka potrzeba – w każdym kolejnym cyklu śluzówka macicy jest odbudowywana na nowo.Scratchingwykonany w cyklu poprzedzającym transfer ma największą skuteczność i może przynieść pożądany efekt – wzrost szans na prawidłowe zagnieżdżenie się zarodka. Przeprowadzenie zabiegu w jednym cyklu, embriotransfer w kolejnym i ewentualny ponownyscratchingw razie niepowodzenia próby w praktyce oznacza, że zabieg można wykonywać w co drugim cyklu. Niekiedy w jednym cyklu przeprowadza się dwascratchingi, by dodatkowo zwiększyć szanse na pomyślną implantację.

Embriolog nOvum

Powrót do forum