Jak długo brać Encorton przed IVF, by zwiększyć szanse na ciążę?

Proszę o informację czy okres brania Encortonu przed punkcją i transferem ma znaczenie. Czy rozpoczęcie przyjmowania leku od 20dc poprzedzającego stymulację (w krótkim protokole) zwiększa szansę na ciążę w porównaniu do przyjmowania leku dopiero od początku cyklu stymulowanego? Czy jest jakiś minimalny czas brania Encortonu przed punkcją/transferem tak, aby zaczął on działać?

Kortykosterydy, do których zalicza się m.in. Encorton (Prednisone) są używane do leczenia między innymi chorób autoimmunologicznych, np. reumatycznych, lub alergicznych, np. astmy. Mimo że nie wszyscy zgadzają się z tym stanowiskiem, w Novum stosujemy Prednisone w trakcie stymulacji i po transferze, przychylając się do stanowiska, że może to nieco zwiększyć szansę na ciążę, opierając się na wynikach badań The Cochrane Collaboration „Peri-implanation glucocorticoid administration for assisted reproductive technology cycles”. Nieznaczący statystycznie wzrost ilości ciąż obserwuje się u pacjentek, które stosują kortykosterydy w czasie przygotowania do zabiegu in vitro. Więcej ciąż również poczyna się w grupie pacjentek z endometriozą i obecnością autoprzeciwciał przyjmujących kortykosterydy („How to Improve your ART Success Rates”;autorzy: Kovacs, 2011). Zaleca się przyjmowanie kortykosterydów w trakcie stymulacji przez okres ok. 2 tygodni przed transferem. Niemniej jednak należy pamiętać, że jest to zastosowanie leku poza wskazaniami (off label use) i nie powinno się bez wskazań przedłużać tej terapii na okres ciąży, bowiem w badaniu klinicznym przeprowadzonym w Kanadzie wśród kobiet, które przeszły dwa lub więcej wczesnych poronień Prednisone podawany w pierwszych trzech miesiącach ciąży nie zmniejszył ryzyka poronienia, natomiast zwiększył ryzyko wystąpienia powikłań w postaci wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy lub porodu przedwczesnego. (Źródło: HEFA Human Fertilisation Embryology Authority 2010). Prednisone należy do leków kategorii C według FDA (ang. Food and Drugs Administration), co oznacza, że badania na zwierzętach wykazały niepożądane efekty, natomiast brak jest kontrolowanych badań na ludziach, dlatego lek powinien być podawany tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści z jego stosowania przewyższają potencjalne ryzyko. Przyjmowanie Encortonu dłużej niż jest to zalecane (zazwyczaj do czasu wykonania testu ciążowego) nie znajduje uzasadnienia w zaleceniach i medycznych dowodach naukowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum