Jak długo czeka się na adopcję zarodka, ile kosztuje?

Jak długo czeka się na adopcję zarodka, ile kosztuje i jakie badania muszą być wykonane?

W nOvum stwarzamy naszym pacjentom możliwość adopcji prenatalnej, czyli transferów zarodków przechowywanych w nOvum a pochodzących od zazwyczaj anonimowych dla biorców par. Propozycja ta jest skierowana przede wszystkim do pacjentów, którzy tylko w ten sposób mogą doczekać się potomstwa. Koszt procedury to 3700 zł; podana kwota obejmuje pokrycie należności za przechowywanie zarodków, ich rozmrożeniei zabieg ich transferu do jamy macicy. Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do procedury jest spotkanie z lekarzem prowadzącym.Po zakwalifikowaniu do procedury i odpowiednim przygotowaniu śluzówki macicy za pomocą leków, pacjenci mogą do niej przystąpić od razu, bez konieczności oczekiwania na zarodki.

Embriolog nOvum

Powrót do forum