Jak długo wynik badania stężenia AMH jest aktualny?

Jak długo wynik badania stężenia AMH jest aktualny? Po jakim czasie powinno się go powtórzyć?

Poziom AMH w organizmie fizjologicznie maleje wraz z wiekiem pacjentki. Jego pomiar ma sens przed stymulacją do in vitro, aby prognozować odpowiedź na stymulację i szansę na ciążę. Ewentualne powtarzanie badania ma sens przed kolejnymi stymulacjami tylko w wypadku uzyskania granicznego wyniku lub zaawansowanego wieku (pow. 38 r.ż, według niektórych autorów pow. 37 r.ż.), ale wydaje się, że nie częściej niż co 6 miesięcy.

Proszę pamiętać, aby nie oznaczać AMH w trakcie stymulacji hormonem FSH, ponieważ może to zafałszować wynik (sztucznie go obniżyć).

Embriolog nOvum

Powrót do forum