Jak działa Embryo Glue?

Jestem po dwóch nieudanych criotransferach. Czy podanie enzymu embryo glue przy kolejnym crio mogłoby pomóc w implantacji zarodka?

Medium (pożywka) do transferu embrionów o handlowej nazwie EmbryoGlue ma w swoim składzie kwas hialuronowy, który zwiększa lepkość roztworu i ma ułatwiać przyleganie embrionu do śluzówki macicy, co według producenta zwiększa szanse na implantację. Ukazało się wiele prac naukowych badających czy rzeczywiście kwas hialuronowy dodany do roztworu do transferu zwiększa szansę na ciążę.

Jeśli chodzi o rozmrożone zarodki w roku 2010 ukazała się praca w amerykańskim piśmie medycznym Fertility and Sterility: Hyaluronan-enriched transfer medium in cleavage-stage frozen-thawed embryo transfers increases implantation rate without improvement of delivery rate, w której udowodniono, że transfer rozmrożonych zarodków w stadium podziałowym (czyli 2-3 dniowych) z zastosowaniem medium z dodatkiem kwasu hialuronowego zwiększa ilość ciąż, ale nie zwiększa ilości porodów. Autorzy tej pracy nie rekomendują używania tego medium przy transferach rozmrożonych zarodków w stadium podziałowym.

W nOvum stosujemy rutynowo medium, które ma w swym składzie kwas hialuronowy do większości transferów niemrożonych zarodków. Wskazania do zastosowania rodzaju mediów ustalamy indywidualnie (w przypadkach niektórych rodzajów hodowli wskazane są inne pożywki).

Embriolog nOvum

Powrót do forum