Jak i kiedy dojrzewają komórki jajowe pobrane w czasie punkcji jako niedojrzałe?

Mam 2 pytania dotyczące in vitro: 1. Co należy zrobić, by pobrane komórki jako niedojrzałe dojrzały? W jakim czasie się to dzieje? 2. 2 z moich dojrzałych 4 komórek po ICSI uległo destrukcji, co to oznacza? Komórki miałam oznaczane jako dobre, tak samo nasienie.

Niedojrzałe komórki jajowe (w stadium MI), pobrane w czasie punkcji jajników, mogą dojrzewać (czyli osiągnąć stadium MII – komórki zdolnej do zapłodnienia) samoistnie w warunkach laboratoryjnych; najczęściej jeszcze w tej samej dobie, w której miała miejsce punkcja jajników. Rzadziej stadium MII w warunkach laboratoryjnych osiągają oocyty ocenione jako głęboko niedojrzałe (stadium GV), choć i to jest możliwe (najczęściej w kolejnej dobie po punkcji jajników). Trzeba jednak pamiętać, że komórki jajowe, które nie są od razu po pobraniu dojrzałe mają obniżoną zdolność do prawidłowego zapłodnienia i rozwoju nawet, jeśli dojrzeją w laboratorium, tym bardziej im bardziej są niedojrzałe i im dłużej należy czekać na osiągnięcie przez nich dojrzałości w warunkach laboratoryjnych. Nie dotyczy to zabiegu IVM (in vitro maturation - dojrzewanie w warunkach in vitro, który to pro ces polega na pobieraniu niedojrzałych komórek i ich dojrzewaniu w laboratorium). Pisząc o „destrukcji” ma Pani na myśli zapewne „degenerację”, czyli obumarcie komórki jajowej. Degeneracji mogą ulec oocyty jeszcze przed lub po zapłodnieniu. Świadczy to najczęściej o ich obniżonym potencjale rozwojowym, czyli jakości komórek jajowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum