Jak jest możliwe, że przy aktualnym wyniku AMH – 1,5 (nowa generacja) i FSH – 7,2, podczas długiego protokołu i dużych dawek stymulacji udało się wyhodować jedną komórką?

Jak jest możliwe, że przy aktualnym wyniku AMH - 1,5 (nowa generacja) i FSH - 7,2, podczas długiego protokołu i dużych dawek stymulacji udało się wyhodować jedną komórką? Czy w takim razie należy podważyć zasadność tych badań, przecież tak na prawdę przeczą temu, jaki był stan faktyczny?

Nie zawsze jednorazowe badanie poziomu AMH i FSH jest jednoznacznym wskaźnikiem przebiegu stymulacji. zawsze ważna jest także ocena ilości tzw. pęcherzyków antralnych w jajnikach w badaniu USG na początku cyklu.Liczba uzyskanych komórek jajowych po punkcji jajników jest wynikiem indywidualnej odpowiedzi organizmu na przeprowadzoną stymulację hormonalną. Wyniki badań, choć pomocne, nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie przed punkcją jajników ile komórek uda się uzyskać. Odpowiedź na stymulacje jest czasem niezgodna z oczekiwaniami, zależna od indywidualnej sytuacji, wrażliwości receptorów na zastosowane leki hormonalne, osobniczą oporność na gonadotropiny itd. Należy pamiętać, że badania z krwi są tylko badaniami dodatkowymi. Analiza całej sytuacji klinicznej oraz przeprowadzonej stymulacji i jej efektów może być pomocna przy planowaniu ewentualnej kolejnej stymulacji, jeśli będzie potrzebna (może się bowiem okazać że ta jedna uzyskana komórka będzie wystarczająca, aby uzyskać ciążę). Być może modyfikacja protokołu stymulacyjnego pozwoliłaby w Pani przypadku na zwiększenie liczby pobranych komórek jajowych przy okazji ewentualnej kolejnej punkcji; proszę o tym porozmawiać ze swoim lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum