Jak leczyć bakterie wykryte w moczu podczas ciąży?

Czy można stosować lek M.......l w 10 tygodniu ciąży na wykryte bakterie Enterococcus faecalis w ilości 10^3/ML moczu?

Obecność bakterii w moczu we wczesnej ciąży należy leczyć zgodnie z zaleceniami swojego lekarza.

Embriolog nOvum

Powrót do forum