Jak można ocenić jakość komórek jajowych?

Chciałam zapytać o bardzo interesującą mnie sprawę odnośnie do komórek jajowych. Otóż czy można w jakiś sposób sprawdzić jakość komórek jajowych i czy jest jest jakiś sposób na poprawienie ich jakości?

Najlepszym „testem” jakości komórek jajowych jest uzyskanie z nich (po ich prawidłowym zapłodnieniu zarówno w warunkach naturalnych, jak i poza organizmem kobiety / in vitro) prawidłowo rozwijających się zarodków, pozwalających uzyskać ciążę zwieńczoną narodzinami dziecka.

Równie trudno jest poprawić jakość komórek jajowych, jeśli podejrzewamy że to ona może być przyczyną niepłodności. W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego doniesienia naukowe pokazują, że nie ma różnic w jakości komórek jajowych uzyskanych po stymulacji hormonalnej w protokole krótkim i długim, natomiast zastosowanie estradiolu w fazie lutealnej przed właściwą stymulacją u pacjentek słabo odpowiadających na stymulację i z obniżoną rezerwą jajnikową może poprawić zarówno ilość, jak i jakość komórek jajowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum