Jak można „wspomóc” śluzówkę przed transferem? Pytanie o scratching i zażywanie aspiryny

Czy przed embriotransferem można „wspomóc” endometrium, aby zwiększyć szansę na zagnieżdżenie się zarodka? Czy to prawda, że dużą rolę w zagnieżdżeniu się zarodka odgrywają estrogeny i że ich zbyt wysoki poziom utrudnia implantację zarodka? Dodatkowo podobno niektóre kliniki zalecają przyjmowanie aspiryny, aby zapewnić prawidłowe ukrwienie śluzówki sprzyjające implantacji. Jaka jest Państwa opinia w tej sprawie? Na czym dokładnie polega scratching endometrium i czy jest rutynowo przeprowadzany podczas histeroskopii diagnostycznej wykonywanej w Państwa klinice. Czy dotyczy pobrania części endometrium i badania pod kątem histopatologicznym, czy obejmuje zniszczenie całej śluzówki (abrazji)? Jakie są możliwe powikłania wykonania scratchingu. Dodatkowo, dlaczego uważa się, że wykonanie scratchingu w cyklu poprzedzającym embriotransfer ułatwia zagnieżdżanie się zarodka.

Autorzy artykułu opublikowanego w „Proceedings of the National Academy of Sciences" zwrócili uwagę, na fakt, że wzrost poziomu estrogenu może być przeszkodą w implantacji zarodka w ściance macicy i utrzymaniu ciąży, bowiem okres, w którym macica może przyjąć zarodek jest wyznaczany przez precyzyjnie określone stężenia estrogenu. Swoje tezy oparli o wyniki doświadczeń przeprowadzanych na myszach – zbyt wysoki poziom estrogenu zmienia w komórkach ich macic aktywność genów związanych z zagnieżdżaniem się zarodków, co od razu hamuje zdolność macicy do przyjęcia zarodka.

Aspiryna, zwiększając ukrwienie, może w niektórych przypadkach ułatwiać implantację, ale zmniejszając krzepnięcie krwi, zwiększa ona również podatność na krwawienia ze śluzówek, w tym endometrium, dlatego nie zalecamy jej przed transferem zarodków, aby krwawienie w trakcie transferu nie wpłynęło z kolei negatywnie na szansę implantacji zarodków. Aspirynę, w uzasadnionych przypadkach, zalecamy dopiero po transferze. Z podobnych przyczyn (ryzyko krwawienia) nie zalecamy aspiryny przed samą punkcją jajników, aby nie dopuścić do powikłań.

Scratching endometrium wykonuje się u pacjentek, u których mają miejsce nawracające niepowodzenie zagnieżdżania się zarodków. Badania opublikowane po raz pierwszy przez naukowców w 2003 roku w czasopiśmie "Fertility and Sterility", potwierdzone również w następnych latach, dowodzą, że wykonanie scratchingu błony śluzowej macicy w odpowiedniej fazie cyklu poprzedzającego planowany embriotransfer może dwukrotnie zwiększyć szansę implantacji oraz ciąży zakończonej narodzinami żywego dziecka u pacjentek zmagających się z problemem nawracających niepowodzeń zagnieżdżania się zarodków. Delikatne "zadrapanie" śluzówki powoduje jej intensywną regenerację, a przemiany w niej zachodzące po tym zabiegu (m.in. pobudzenie immunologiczne) mogą zwiększyć szansę na prawidłowe zagnieżdżenie zarodka. Scratchingendometrium nie jest zabiegiem inwazyjnym, można go więc wykonywać ilekroć zaistnieje taka potrzeba – w każdym kolejnym cyklu śluzówka macicy jest odbudowywana na nowo; niekiedy w jednym cyklu przeprowadza się dwascratchingi, by dodatkowo zwiększyć szanse na pomyślną implantację. Jeśli lekarz prowadzący uzna, że istnieją u Pani wskazania do wykonania scratchingu endometrium, może jego wykonanie zlecić w trakcie zaplanowanej histeroskopii. W przypadku, gdy histeroskopia zostałaby wykonana w cyklu poprzedzającym embriotransfer, można ją uznać za odpowiednik scratchingu. Nie zawsze w trakcie histeroskopii wykonuje się biopsję endometrium – jest to dodatkowy zabieg, wykonywany z powodu zaistnienia u pacjentki określonych wskazań.

Powikłania po scratchingu są bardzo rzadkie. Może to być plamienie lub krwawienie, które ustępuje zazwyczaj po maksymalnie kilku dniach. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do zakażenia, ale dotychczas nie odnotowaliśmy takiego powikłania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum