Jak mukowiscydoza wpływa na kobiecą płodność?

Jak mukowiscydoza wpływa u kobiety na płodność?

Mukowiscydoza wpływa na płodność kobiet poprzez patologiczne gromadzenie się charakterystycznej wydzieliny w ich jajowodach. Pacjentka zmagająca się z mukowiscydozą może zajść w ciążę i donosić ją, lecz ryzyko poronienia jest u niej większe niż w przypadku zdrowych pań. Panie chore na mukowiscydozę wymagają również troskliwej opieki w czasie ciąży, gdyż jest to stan dodatkowego obciążenia dla układu oddechowego. Poza tym należy wspomnieć o tym, że potomstwo chorych na mukowiscydozę pacjentek będzie na pewno nosicielem genu tej choroby, a w przypadku jednoczesnego jej nosicielstwa u partnera istnieje ryzyko urodzenia chorego dziecka, dlatego Pani partner powinien zbadać się w tym kierunku (badanie genetyczne mutacji w genie CFTR). Mężczyźni, nosiciele genu mukowiscydozy, mimo że nie mają charakterystycznych objawów choroby, zazwyczaj mają kłopoty z płodnością.

Embriolog nOvum

Powrót do forum