Jak należy liczyć długość cyklu?

Jak należy liczyć długość cyklu, gdyż cykle moje są raczej nieregularne, to kiedy można szacować czas otrzymania miesiączki? Po półrocznych obserwacjach cykle moje trwały następująco: począwszy od lipca 2013 r. - I cykl 31 dni, kolejny 35 dni, kolejny 34 dni, kolejny 60 dni (ale w tym przypadku przebyte poronienie - puste jajo płodowe), następny 42 dni oraz kolejny 28 dni, i dlatego zastanawiam mnie fakt czy można wyliczyć kiedy powinnam dostać okres? - jest to tez niezbędne do ewentualnej ciąży i przyjmowania odpowiednich leków.

Pierwszy dzień wystąpienia krwawienia miesiączkowego jest pierwszym dniem cyklu, który trwa do czasu rozpoczęcia się kolejnego krwawienia. W przypadku nieregularnych cykli miesiączkowych, trudno przewidzieć kiedy można spodziewać się następnej miesiączki. Lekarz prowadzący powinien pomóc zdiagnozować przyczynę zaburzeń miesiączkowania i starać się uregulować Pani cykle, co jest koniecznym krokiem w staraniach o uzyskanie ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum