Jak nasienie, komórki poszczególnych par jest identyfikowane, czy istnieje możliwość pomyłki?

U mojego partnera zdiagnozowano azoospermię i chcielibyśmy podejść do in vitro wykorzystując plemniki biopsji jądra. Wiele w Internecie można znaleźć na temat pomyłek nasienia, plemników, komórek w klinikach - moje pytanie brzmi: jak nasienie, komórki poszczególnych par jest identyfikowane, czy istnieje możliwość pomyłki?

W nOvum istnieją osobne, bardzo szczegółowe procedury dotyczące prawidłowej identyfikacji pacjentów i materiału biologicznego od nich pochodzącego zabezpieczające przed jakąkolwiek pomyłką. W tym przypadku pojedyncze słomki zawierające zamrożone nasienie lub aspirat/bioptat podpisane są imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL pacjenta; umieszcza się je w zbiorczej goblecie opisanej (poza wyżej wymienionymi) również datą mrożenia próbki. Informacja o miejscu przechowywania goblety zawierającej słomki (numer wieszaka i kontenera z ciekłym azotem) znajduje się na protokole mrożenia próbki wpiętym do historii choroby pacjenta i dodatkowo w dokumentach laboratoryjnych. Na podstawie powyższych danych identyfikowane są próbki, zaś sama identyfikacja próbek przed ich rozmrożeniem, prowadzona przez co najmniej dwie osoby, odbywa się z zachowaniem szczególnej staranności. Nie ma możliwości, aby zaistniała pomyłka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum