Jak odbywa sie transfer mrożonych zarodków?

Jak odbywa sie transfer mrożonych zarodków?

W cyklu, w którym ma się odbyć kriotransfer pacjentka monitoruje owulację w naturalnym cyklu lub jeśli nie owuluje samodzielnie – przyjmuje odpowiednie leki według schematu otrzymanego od lekarza prowadzącego z jednoczesnym monitorowaniem cyklu, wykonując badania aparatem USG. Dzień pęknięcia pęcherzyka jest liczony jako dzień punkcji i od tego dnia oblicza się, w którym dniu należy rozmrozić zarodki. Jeśli zarodki są dwudniowe rozmraża się je dwa dni po owulacji, jeśli trzydniowe - trzy dni po. W przypadku gdy przygotowanie jest prowadzone w cyklu bezowulacyjnym za „dzień zero” uważa się dzień włączenia preparatu progesteronu. W nOvum zarodki są rozmrażane wieczorem w dniu obliczonym przez lekarza i do chwili transferu pozostają umieszczone w specjalnych płynach hodowlanych w inkubatorach. Zarodki zamrożone w stadium blastocysty (które osiągają na ogół w 5. dobie po zapłodnieniu) zazwyczaj rozmrażane są rano w dniu transferu. Bezpośrednio przed przetransferowaniem ich do jamy macicy pacjentki, zarodki są pokazywane na ekranie monitora pacjentom przez embriologa. Podobnie jak przed transferem, także i po nim pacjentka przyjmuje leki zgodnie ze schematem otrzymanym od lekarza prowadzącego.

Embriolog nOvum

Powrót do forum