Jak odżywiają się zarodki, a jak płód

Czym odżywia się w laboratorium zarodki, a jak do czasu (już w trakcie ciąży), gdy nie jest jeszcze wywtorzona pępowina?

Początkowo, w laboratorium, zarodki umieszczane są w specjalnych odżywkach zawierających składniki, dostarczające energię do podziałów komórkowych. Na późniejszym etapie, gdy embrion ulegnie implantacji, odżywia się przez dyfuzję substancji odżywczych z endometrium, dzięki inwazyjnym i trawiennym właściwościom trofoblastu (części zarodka, dzięki której może się on zagnieździć w macicy). Na bardzo wczesnym okresie rozwoju, tuż po implantacji, pewną rolę w rozprowadzaniu substancji odżywczych odgrywa pęcherzyk żółtkowy. W toku dalszego rozwoju i tworzenia się łożyska oraz pępowiny pęcherzyk żółtkowy zostaje wcielony do pępowiny, w której skład wchodzą między innymi naczynia krwionośne doprowadzające krew z substancjami odżywczymi do płodu i odprowadzające produkty przemiany materii. Zaznaczyć trzeba, że wymiana między matką a dzieckiem dotyczy tylko tych substancji - ich krew się nie miesza.

Embriolog nOvum

Powrót do forum