Jak poprawić jakość komórek jajowych?

Mój lekarz mówi, że moje komórki są młode, ale za chwilę już są stare. Żadna po in vitro nie przetrwała 3. doby. Co może być tego przyczyną, czy wpływ na zapłodnienie ma też słaba jakość nasienia?

Najlepszym „testem” jakości komórek jajowych jest uzyskanie z nich (po ich prawidłowym zapłodnieniu zarówno w warunkach naturalnych, jak i poza organizmem kobiety / in vitro) prawidłowo rozwijających się zarodków, pozwalających uzyskać ciążę zwieńczoną narodzinami dziecka. Na jakość komórek jajowych mają wpływ, między innymi, wiek pacjentki, wydolność jajników (mierzona ilością pęcherzyków antralnych, poziomem hormonu FSH w 2-3 dniu cyklu i poziomem hormonu AMH) oraz występowanie u niej ewentualnych schorzeń towarzyszących, np. endometriozy. Trudno jest poprawić jakość komórek jajowych, jeśli podejrzewamy, że to ona może być przyczyną niepłodności. W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego doniesienia naukowe pokazują, że nie ma różnic w jakości komórek jajowych uzyskanych po stymulacji hormonalnej w protokole krótkim i długim, natomiast zastosowanie estradiolu w fazie lutealnej przed właściwą stymulacją u pacjentek słabo odpowiadających na stymulację i z obniżoną rezerwą jajnikową może poprawić zarówno ilość, jak i jakość komórek jajowych. Gdy zahamowanie rozwoju zarodków następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się embrionie, wówczas można podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika; po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia. Proszę także pamiętać, że w pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają również inne, zewnętrzne czynniki związane z warunkami jakie panują w laboratorium in vitro.

Embriolog nOvum

Powrót do forum