Jak procentowo rokuje zarodek podany w 4. dobie od zapłodnienia o morfologii 10C?

Jak procentowo rokuje zarodek podany w 4. dobie od zapłodnienia o morfologii 10C z uwagi na nierówny podział (2d - 5C, 3d-6C) i fragmentację 25%? Byłabym wdzięczna też o uzasadnienie odpowiedzi krótkim tłumaczeniem embriologicznym.

Najlepiej rokują zarodki o odpowiedniej do wieku ilości blastomerów oraz oznaczone w tym systemie oceny zarodka literą B i powyżej (czyli A, A/B, B). W czwartej dobie po zapłodnieniu zarodek po uprzednim podziale na minimum 16 komórek powinien osiągnąć stadium kompaktacji, czyli zlewania się granic blastomerów (komórek powstałych w wyniku kolejnych podziałów zarodka), zatem stadium 10, czyli dziesięcioblastomerowe (zarodek jest podzielny na 10 komórek) świadczy o opóźnionym rozwoju zarodka. Embriony dzielące się wolniej (lub szybciej) niż przewidują to przyjęte kryteria embriologiczne rokują słabiej niż „modelowe”, ale oczywiście nie jest wykluczone by pomyślnie się zagnieździły i dały prawidłowo rozwijającą się ciążę. Fragmentacja powyżej 10%-20% również obniża szansę na pomyślny rozwój zarodka, tym bardziej, im bardziej zarodek jest pofrgamentowany. Fragmentacja oznacza rozpad części komórek zarodka na bardzo drobne fragmenty, Czasem zdarza się, że fragmenty zanikają w toku dalszego rozwoju zarodka. W nOvum uzyskaliśmy kilka ciąż z zarodków rozwijających się z opóźnieniem, także z nieco większą ilością fragmentów,a na świat przyszły zdrowe dzieci. Niemniej jednak szansa na to jest zdecydowanie mniejsza niż po transferze modelowo rozwijających się zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum