Jak rokują blastocysty 4 BC, 1 BC oraz 2 BC?

Jak rokują blastocysty 4 BC, 1 BC oraz 2 BC?

Osiągnięcie przez zarodek stadium blastocysty w 5–tym dniu hodowli zarodkowej jest dobrą prognozą dla uzyskania ciąży. Chociaż przyjmuje się, że najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 AA–BB, to stadium wczesnej blastocysty (1 oraz 2) również jest właściwe dla piątej doby po IVF / ICSI. Z Państwa zarodków, z uwagi na stopień rozprężenia, najlepiej rokuje blastocysta 4-ka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum