Jak rokują blastocysty 4AB, 3AB?

Jak rokują blastocysty 4AB, 3AB?

Rokują dobrze.

Embriolog nOvum

Powrót do forum