Jak rokuje 14-komórkowy zarodek w III dobie?

W sobotę miałam punkcję, pobrano 12 oocytów, z czego zapłodniła się tylko jedna komórka. We wtorek miałam transfer czternastokomórkowego embrionu. Wiadomo dodatkowo leki, ale strasznie się denerwuję i chciałabym wiedzieć czy tak duży podział komórki w 3 dobie od zapłodnienia dobrze rokuje na implantację i ciążę? I kiedy najwcześniej można zrobić betę?

W trzeciej dobie po zapłodnieniu modelowy zarodek powinien osiągnąć stadium minimum sześcioblastomerowe (optymalnie ośmio-). Zaawansowanie zarodka zależy również nie tylko od tego, która to doba, ale też od tego ile godzin minęło od zapłodnienia. Proszę cierpliwie odczekać aż upłynie 12 – 14 dni od transferu i po tym czasie wykonać test ciążowy, a wynik potraktować jako wiążący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum