Jak rokuje 3–dniowy zarodek klasy 12AB? Czy taki zarodek można hodować do blastocysty przed przystąpieniem do kriotransferu?

Jak rokuje 3–dniowy zarodek klasy 12AB? Czy taki zarodek można hodować do blastocysty przed przystąpieniem do kriotransferu?

Zarodek rokuje dobrze i można go hodować do stadium blastocysty przed transferem, jednak sensem hodowli jest „wybranie” najlepszych zarodków do transferu z wielu, które są dostępne.

Embriolog nOvum

Powrót do forum