Jak rokuje zarodek bl 4BC?

Jak rokuje zarodek nr 2 klasa 4BC w 5 dobie przy ruchu całkowitym 44% i braku ruchu 56%, a ruch postępowy 14%???

Stopień rozprężenia blastocysty-4 w 5-tym dniu hodowli to dobry parametr. Oznaczenia B to jakość węzła zarodkowego, który jest dobry ( klas A najlepszy, klasa C najsłabszy) natomiast słabej klasy jest trofoblast. Z naszego doświadczenia wynika, że tak oznaczone zarodki są w stanie się zagnieździć i zapoczątkować ciążę. Powodzenia!

Embriolog nOvum

Powrót do forum