Jak to możliwe, że nasz zarodek miał nieparzystą liczbę komórek w dniu transferu?

Jak to możliwe, że nasz zarodek miał nieparzystą liczbę komórek w dniu transferu?

Podział każdego z blastomerów może w warunkach prawidłowych przebiegać niejednoczasowo, a odstęp czasowy między podziałem blastomerów może wynosić ok. 1 – 2 godzin. W tym czasie można więc zaobserwować zarodek o nieparzystej liczbie blastomerów, co jest etapem przejściowym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum