Jak wygląda kriotransfer?

Jestem po pierwszym nieudanym świeżym transferze. W 12dpt beta hCG zaczęło spadać. Mamy zamrożone 2 blastocysty. Ten cykl planuję przerwę, ale w kolejnym już chciałabym podejść do kriotransferu. Czy będę musiała powtarzać jakieś badania przed transferem? Chciałabym jeszcze zapytać jak wygląda sam kriotransfer? Jaka jest różnica, a przede wszystkim skuteczność kriotransferu na cyklu bezowulacyjnym i owulacyjnym?

O ewentualną konieczność powtórzenia badań musi Pani dopytać lekarza prowadzącego, który ma wgląd do Państwa historii choroby i może ustalić terminy ważności poszczególnych Państwa badań.

W cyklu, w którym ma się odbyć kriotransfer pacjentka monitoruje owulację w naturalnym cyklu lub jeśli nie owuluje samodzielnie – przyjmuje odpowiednie leki według schematu otrzymanego od lekarza prowadzącego z jednoczesnym monitorowaniem cyklu, wykonując badania aparatem USG. Dzień pęknięcia pęcherzyka jest liczony jako dzień punkcji i od tego dnia oblicza się, w którym dniu należy rozmrozić zarodki. W przypadku gdy przygotowanie jest prowadzone w cyklu bezowulacyjnym za „dzień zero” uważa się dzień włączenia preparatu progesteronu. Zarodki zamrożone w stadium blastocysty (które osiągają na ogół w 5. dobie po zapłodnieniu) zazwyczaj rozmrażane są rano w dniu transferu, choć zależy to również od stadium rozwoju jaką uzyskałablastocystaw dniu zamrożenia; do chwili transferu pozostają umieszczone w specjalnych płynach hodowlanych w inkubatorach. Bezpośrednio przed przetransferowaniem ich do jamy macicy pacjentki, zarodki są pokazywane na ekranie monitora pacjentom przez embriologa. Podobnie jak przed transferem, także i po nim pacjentka przyjmuje leki zgodnie ze schematem otrzymanym od lekarza prowadzącego.

Opierając się na badaniach opisanych w literaturze medycznej, można wyciągnąć wniosek, że skuteczność kriotransferów w cyklach owulacyjnych i bezowulacyjnych jest porównywalna. W jednej z prac (Givens CR, Markun LC, Ryan IP, Chenette PE, Herbert CM, Schriock ED:Outcomes of natural cycles versus programmed cycles for 1677 frozen-thawed embryo transfers.Reprod Biomed Online2009,19:380-384.) autorzy konkludują, że nie ma statystycznie znaczących różnic w odsetkach urodzeń dzieci po transferach rozmrożonych zarodków przeprowadzanych w cyklach naturalnych (28,1%) w porównaniu z transferami przeprowadzonymi w cyklach sztucznych (27,8%). W Novum np. w 2012 roku skuteczność kriotransferów w cyklu naturalnym wynosiła 32,8% (ogółem 524 cykle), w cyklu z zastosowaniem estrogenu i progesteronu – 29,4% (w sumie 204 cykle), co nie jest różnicą statystyczną. Ogólnie przy prawidłowych owulacyjnych cyklach zalecamy transfery rozmrożonych zarodków w cyklach naturalnych, natomiast w przypadku cyklów bezowulacyjnych – cykle sztuczne.


Embriolog nOvum

Powrót do forum