Jak wygląda kwestia finansowa związana z criotransferem z programu refundacyjnego?

Zostały mi 2 zarodki do wykorzystania z programu in vitro refundowanego przez MZ. Jak wygląda kwestia finansowa związana obecnie z criotransferem? Czy muszę za niego płacić? I czy można wykonać criotransfer od razu 2 zarodków?

W takim przypadku transfer mrożonych zarodków jest finansowany ze środków MZ. Pacjenci zaś finansują ich przechowywanie do momentu zakończenia refundacji. Dwa zarodki mogą zostać przetransferowane pacjentkom, jeśli lekarz uzna, że jest to medycznie uzasadnione, np. Pacjentkom, które mają obniżone szanse na ciążę ze względu na wiek - ukończyły 35 r.ż. lub w sytuacji, gdy jakość zarodków sugeruje obniżoną szansę na ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum