Jak wygląda leczenie pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na hormony podawane z zewnątrz?

Jak wygląda leczenie pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na hormony podawane z zewnątrz?

Przy stwierdzonej nadwrażliwości na hormony nie można ich podawać. Ale wszystko zależy na jakie hormony jest Pani nadwrażliwa i na czym ta nadwrażliwość polega oraz jakiego rodzaju leczenie ma Pani na myśli. In vitro można też wykonać w tzw. cyklu naturalnym, bez leków, choć jego skuteczność jest wtedy mniejsza.

Embriolog nOvum

Powrót do forum