Jak wygląda procedura związana z wykorzystaniem zamrożonych jajeczek?

Wykorzystałam już wszystkie zamrożone zarodki, zostały mi tylko zamrożone jajeczka, jak wygląda procedura związana z wykorzystaniem zamrożonych jajeczek, ile ona kosztuje i jak wyglądają statystyki związane z ciąża z zamrożonych jajeczek?

Technika wykonania zapłodnienia pozaustrojowego metodą ICSI na mrożonych oocytach nie różni się od schematu postępowania przy mikromanipulacji na „świeżych” komórkach jajowych. Rozmrażana jest określona przez pacjentów (po konsultacji z lekarzem i ewentualnie embriologiem) liczba oocytów, które następnie, po upływie określonego czasu od chwili rozmrożenia, są zapładniane. Mrożenie komórek jajowych jest mniej skuteczną metodą niż mrożenie zarodków. Skuteczność na wykonany transfer w przypadku rozmrażanych komórek jajowych wynosi w nOvum ok. 22%, zaś ich przeżywalność utrzymuje się na poziomie ok. 80%. Są to jednak odsetki uzyskane na nieporównywalnie mniejszej ilości zabiegów niż w przypadku mrożenia zarodków. Według ASRM (ang.Amercian Society of Reproductive Medicine) w dokumencie z 2012 roku „MATURE OOCYTE CRYOPRESERVATION: A GUIDELINE” („Mrożenie dojrzałych komórek jajowych: wytyczne”) szansa na ciążę kliniczną po rozmrożeniu jednej komórki jajowej metodą witryfikacji wynosi według 4,5% - 12%.

Powrót do forum