Jak wysoka jest wiarygodność testów prenatalnych?

Jak wysoka jest wiarygodność testów prenatalnych, np. Harmony, IONA?

Wiarygodność testu oceniana jest bardzo wysoko: przy zespole Downa wynosi 99,5%, dla zespołu Edwardsa równa się 98%, a dla zespołu Patau 80%, jednocześnie specyficzność testu dla wymienionych trisomii wynosi 99,9%, co oznacza, że wyniki fałszywie dodatnie (wykazujące obecność trisomii przy zdrowym płodzie) zdarzają się 1:1000.

Embriolog nOvum

Powrót do forum