Jaka jest gwarancja, że podczas kriotransferu zarodek nie zostanie w cewniku czy rurce?

Jaka jest gwarancja, że podczas kriotransferu zarodek nie zostanie w cewniku czy rurce? Jak to można sprawdzić, że zarodek został na 100% przetransferowany?

Nikt nie może zagwarantować Państwu, że w czasie transferu nie wystąpią trudności z podaniem zarodka do jamy macicy i że nie pozostanie on w cewniku. Takie sytuacje zdarzają się jednak sporadycznie i mogą dotyczyć zarówno transferów świeżych zarodków, jak i mrożonych. W trakcie transferu jego przebieg jest zazwyczaj kontrolowany aparatem ultrasonograficznym i monitorowany na ekranie. Widać wówczas pęcherzyki powietrza, które znaczą niejako pozycję zarodka w macicy. Dodatkowo, po podaniu zarodka/ów do jamy macicy, embriolog w laboratorium IVF pod mikroskopem sprawdza czy faktycznie embriony zostały w jamie macicy czy nie zostały przypadkiem w cewniku. Gdyby jednak tak się stało, można je podać ponownie. Proszę pamiętać, że choć ogólnie przedłużający się czas, w którym zarodki są poza inkubatorem wpływa na nie niekorzystnie, jednak wiele zależy od techniki transferu oraz rodzaju użytego cewnika. Jeśli używa się cewnika złożonego z dwóch części – zewnętrznej, która służy jako prowadnica, i wewnętrznej, w której znajdują się zarodki w specjalnej pożywce utrzymującej temperaturę oraz pH środowiska embrionów, krótkotrwałe trudności z wykonaniem transferu i związane z nimi pozostawanie embrionów poza inkubatorem nie powinny mieć wpływu na kondycję transferowanych zarodków i szansę na ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum