Jaka jest skuteczność mrożenia/rozmrażania komórek jajowych w stosunku do mrożenia zarodków?

Zastanawiamy się z żoną nad zamrożeniem części komórek jajowych zamiast zarodków, w przypadku, jeśli liczba komórek jajowych po stymulacji pobrana w punkcji będzie bardzo wysoka. Jaka jest skuteczność mrożenia/rozmrażania komórek jajowych w stosunku do mrożenia zarodków?

Mrożenie komórek jajowych jest skomplikowanym procesem, który można wykonać w dwojaki sposób. Z danych dostępnych w literaturze medycznej wynika, że witryfikacja wydaje się skuteczniejszą metodą mrożenia komórek jajowych niż dotychczasowe powolne mrożenia, jednak ostatnio wprowadzane modyfikacje do powolnych metod mrożenia również przynoszą zaskakująco dobre rezultaty. Nadal jednak mrożenie komórek jajowych jest mniej skuteczną metodą niż mrożenie zarodków i o tym trzeba pamiętać podejmując świadome decyzje. Skuteczność na wykonany transfer w przypadku rozmrażanych komórek jajowych wynosi w nOvum ok. 22%, zaś ich przeżywalność utrzymuje się na poziomie ok. 80%. Są to jednak odsetki uzyskane na nieporównywalnie mniejszej ilości zabiegów niż w przypadku mrożenia zarodków. Według ASRM (ang. Amercian Society of Reproductive Medicine) w dokumencie z 2012 roku „MATURE OOCYTE CRYOPRESERVATION: A GUIDELINE” („Mrożenie dojrzałych komórek jajowych: wytyczne”) szansa na ciążę kliniczną po rozmrożeniu jednej komórki jajowej metodą witryfikacji wynosi według aktualnych doniesień 4,5% - 12%. Odsetek przeżywalności zarodków kriokonserwowanych w nOvum utrzymuje się na poziomie ok. 85-90%, a ­ilość ciąż po transferze odmrożonych zarodków dochodzi do, w zależności od metody, 25-30%.

Embriolog nOvum

Powrót do forum