Jaka jest szansa na ciążę po ET jednego zarodka 5C?

Z 9 zapłodnionych komórek jajowych powstał tylko 1 zarodek. Podano mi go w 3. dobie. Jest oceniany jako zarodek kategorii C5. To moja druga próba. W pierwszej próbie powstały tylko 2 zarodki kategorii A8, ale bhCG zaczęło spadać. Jaka jest szansa na ciążę z tym jednym słabym zarodkiem C5?


W przypadku klasyfikacji zarodków cyfra oznacza liczbę komórek potomnych, na które zapłodniona komórka się dzieli, czyli blastomerów; litera określa wielkość i symetrię blastomerów oraz stopień ewentualnej fragmentacji (obecności drobnych fragmentów obok dużych komórek). W zarodkach klasy C występuje 31 – 50% fragmentacji, a przyjmuje się, że jeśli fragmentów jest niewiele (poniżej 20% objętości całego zarodka), nie wpływają negatywnie na rozwój embrionu, szansę na jego zagnieżdżenie w macicy i ciążę, zaś jeśli jest ich więcej, szansa na ciążę spada, ale nie jest wykluczona. Powstające fragmenty uszczuplają wtedy pulę żywych komórek, z których zbudowany jestembrion. Jeśli przylegają ściśle do blastomerów, mogą zaburzać ich kompaktację, czyli zlewanie się granic między komórkami w czwartej dobie życia, co jest niezbędnym etapem prawidłowego rozwoju zarodka w drodze do osiągnięcia etapu blastocysty, a co za tym idzie – do zagnieżdżenia w macicy. Proszę cierpliwie odczekać aż upłynie 12 – 14 dni od transferu i po tym czasie wykonać test ciążowy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum