Jaka jest szansa na zapłodnienie w sposób naturalny?

Partner zrobił badania DNA plemnika. Wynik wyszedł 17% defragmentacji. Jaka jest szansa na zapłodnienie w sposób naturalny? Czy są jakieś metody leczenia, aby zbić defragmentację do prawidłowych 15%?
Tzw. indeks DFI (odsetek plemników z fragmentacją DNA):

· DFI <15% – wynik prawidłowy; bardzo dobry potencjał do zapłodnienia;

· DFI > 30% wynik nieprawidłowy; >30% plemników z defektami genetycznymi interpretuje się jako bardzo niski lub wręcz zerowy potencjał do zapłodnienia;

· DFI w zakresie 15-24% – dobry potencjał do zapłodnienia;

· DFI w zakresie 25-30% – umiarkowany/zadowalający potencjał do zapłodnienia.

Wynik Pani partnera mieści się w normie i jest szansa na zapłodnienia naturalne, jeśli nie ma innych przeszkód.

Embriolog nOvum

Powrót do forum