Jaka jest szansa, że transferowany zarodek 8-blastomerowy ma szanse na dalszy rozwój i zagnieżdżenie w macicy?

Jaka jest szansa, że transferowany zarodek 8-blastomerowy ma szanse na dalszy rozwój i zagnieżdżenie w macicy, jeżeli drugi taki sam zarodek w laboratorium zatrzymał się i nie rozwinął do blastocysty?

Każdy zarodek cechuje się innym potencjałem rozwojowym. Proszę pamiętać, że najlepsze warunki do rozwoju zarodek ma w macicy, nie w laboratorium. Należy cierpliwie odczekać i w 14. dniu po transferze oznaczyć poziom hCG, a wynik potraktować jako wiążący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum