Jaką mam pewność, że podany mi zarodek po rozmrożeniu jest mój? Jakie stosujecie zasady znakowania zarodków, by uniknąć jakichkolwiek pomyłek?

Jaką mam pewność, że podany mi zarodek po rozmrożeniu jest mój? Jakie stosujecie zasady znakowania zarodków, by uniknąć jakichkolwiek pomyłek?

Znakowanie materiału biologicznego pacjentów, w tym komórek jajowych plemników i zarodków, od samego początku naszego istnienia było i jest naszym priorytetem i podstawowym wymogiem bezpieczeństwa stosowanym w nOvum. Każde naczynie czy słomka, w której mrożone są zarodki jest podpisana danymi, które pozwalają na jednoznaczną i natychmiastową weryfikację danych pacjentów i ich identyfikację. Na każdym etapie pacjentka i pacjent są identyfikowani tak, aby mieć pewność, że materiał od nich pobrany jest prawidłowo i jednoznacznie oznakowany. Skoro ma Pani zamrożone u nas zarodki, jest Pani zaznajomiona z naszym systemem identyfikacji na każdym etapie, począwszy od rejestracji, sali zabiegowej czy rejestracji partnera przed oddaniem nasienia. Kontrola Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie nie wykryła ŻADNYCH nieprawidłowości i potwierdziła pełne bezpieczeństwo przechowywanych próbek materiału biologicznego.

Dodatkowo jednak, dbając o ciągły rozwój w tym zakresie, tak, aby bezpieczeństwo pacjentów oraz ich materiału biologiczny przechowywanego w nOvum było pod nieustającym nadzorem

w 2015 r. w Novum wprowadzono dodatkowo do dotychczasowych systemów bezpieczeństwa elektroniczny i niezależny system kontroli pracy na każdym etapie działań Laboratorium IVF – RI Witness.

·Każda para rozpoczynająca procedurę, niezależnie od znakowania (opaski na rękę przed zabiegiem za znieczuleniem ogólnym) i dotychczasowej identyfikacji, otrzymuje karty ze swoimi osobistymi i unikalnymi kodami.

·Wszystkie naczynia wykorzystywane do pobierania i przenoszenia materiału (np. pojemnik do oddania nasienia, szalki laboratoryjne itp.) opatrzone są tym samym kodem.

·Na każdym etapie procesu zapłodnienia pozaustrojowego, znaczniki ID oraz identyfikacja kodu przez system elektroniczny (technologia RFID) pozwalają na identyfikowanie, śledzenie i prowadzenie rejestru materiału biologicznego pacjentów.

·Każdy obszar pracy i stanowisko pracy w laboratorium in vitro odbiera bezprzewodowy sygnał wysyłany przez znaczniki ID, zapewniając bezpieczny rejestr całego cyklu. Oznacza to, że każdy etap jest monitorowany i rejestrowany przez system niezależny od wewnętrznych procedur naszych laboratoriów.

·RI Witness wielokrotnie i na każdym stanowisku pracy potwierdza tożsamość materiału biologicznego i dopiero po potwierdzeniu dopuszcza do dalszego etapu pracy i działań laboratoryjnych.

·W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby system zgłosił wątpliwości co do tożsamości komórek lub zarodków, system automatycznie zablokuje proces laboratoryjny, zapobiegając potencjalnej pomyłce. W takiej sytuacji wdrażana jest procedura wyjaśniająca.

·Dotyczy to również materiału zamrożonego, w tym zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum