Jaką metodą odbywa się w mrożenie embrionów w NOVUM?

Jaką metodą (witryfikacja czy slow freezing) odbywa się w mrożenie embrionów w NOVUM?

Współczesna embriologia zna kilka metod kriokonserwacji zarodków, z których rutynowo w codziennej praktyce stosowane są dwie: powolne mrożenie (slow freezing) oraz witryfikację, która polega na bardzo szybkim mrożeniu w bardzo małej objętości płynu. Obie metody (o udowodnionej skuteczności) są stosowane wnOvum. Decyzja o zastosowaniu najlepszej możliwej opcji w danym przypadku należy zawsze do biologa zajmującego się tą procedurą i zależy od zazwyczaj od stadium rozwoju zarodka. Wieloletnie doświadczenie nOvum w skutecznym mrożeniu zarodków oraz najdłuższe w Polsce udokumentowane przechowywanie zamrożonego zarodka zakończone urodzeniem się zdrowego dziecka (11 lat) świadczą o tym, że doświadczenie i odpowiedni dobór metody mrożenia ma kluczowe znaczenie dla skuteczności tej metody.

Embriolog nOvum

Powrót do forum