Jaka może być przyczyna małej ilości zapłodnionych komórek?

W trakcie punkcji pobrano 16 komórek, z czego w procesie klasycznego IVF zapłodniły sie 4. Niestety nie mam informacji ile z tych 16 komórek było dojrzałych ale chciałabym dopytać jaka może być przyczyna małej ilości zapłodnionych komórek? Czy w razie niepowodzenia, w przyszłości warto rozważyć ICSI i czy ono może skutkować większa ilością zapłodnionych komórek?

W przypadku poddawania oocytów klasycznemu IVF-owi ich dojrzałość nie jest wcześniej oceniana, co nie zmienia faktu, iż jeśli komórki te były niedojrzałe, nie były zdolne do zapłodnienia.Za niepomyślny przebieg procedury może być odpowiedzialna zarówno słaba jakość oocytu, jak i plemnika, bowiem zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny (należałoby oznaczyć kariotypy, jeśli nie wykonywano tego badania). W pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowliin vitro, między innymi stosowane pożywki (media), zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów (jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w macicy) oraz doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków, które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych, otyłość, stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum