Jaka może być przyczyna niezagnieżdżania się zarodka?

Jaka może być przyczyną nie zagnieżdżania się zarodka? Tylko raz się udało na 7 prób, ale zakończona niepowodzeniem.

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkach in vitro, jak in vivo (czyli w organizmie kobiety). W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbować dopóki nie trafi się na ten prawidłowy embrion, który zapoczątkuje ciążę. Można starać się wspomóc następne próby, modyfikując protokół stymulacji lub rodzaj przyjmowanych leków do stymulacji. Drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy. Należy starać się dobrze zsynchronizować przygotowanie śluzówki z rozwojem zarodka, co często jest trudne w cyklach stymulowanych. Wtedy dodatkową szansę stwarzają cykle mrożonych zarodków bez stymulacji. Należy jednak starać się, aby pula mrożonych zarodków była dobrze rokująca. Państwa lekarz prowadzący w oparciu o dokumentację medyczną, po konsultacji z embriologiem, podejmie wspólnie z Państwem najwłaściwszą decyzję dotyczącą dalszej terapii.

Embriolog nOvum

Powrót do forum