Jaka może być przyczyna spowolnionego rozwoju zarodków?

Jesteśmy z mężem po nieudanym zabiegu ICSI. Ja PCO i dość wysokie FSH (przy granicy normy), mąż ciężka oligospermia/azoospermia. Mąż kilkukrotnie mroził nasienie i dzięki temu udało się znaleźć plemniki do zapłodnienia 8 komórek jajowych. 6 komórek uległo zapłodnieniu i kontynuowało podział, niestety wszystkie doszły w 5 dniu jedynie do stadium moruli. Podano mi dwa zarodki, bez efektu ciąży. Reszty zarodków nie zamrożono, ponieważ w 6 dniu wciąż nie osiągnęły stadium blastocysty. Jaka może być przyczyna spowolnionego rozwoju zarodków? Czy warto podchodzić do kolejnej próby in vitro?

Gdy zahamowanie rozwoju zarodków następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się embrionie, wówczas można podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika;po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia.Nie jest jednak wykluczone, że wpływ na wolniejszy rozwój zarodka mają także inne czynniki, choć nie zawsze są one łatwe do rozpoznania.Może mieć także znaczenie jakość komórek jajowych, która może być słabsza w związku z zespołem PCO oraz podwyższonym poziomem FSH (choć to rzadka konfiguracja). W przyszłości należy rozważyć modyfikację sposobu stymulacji, zrezygnować z wydłużonej hodowli zarodków poza organizmem i transferować je w 2/3 dniu po zapłodnieniu komórek jajowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum